Vårt stora sparmål, mål och våra delmål

Om Sparmål. Målet med vår resa är att först och främst må bra. Det är viktigt för oss att ha tid för varandra och närstående. Viktigt är också att kunna ta hand om oss själva så att vi får fortsätta vara friska och därmed kunna fortsätta att bidra till familj, lokalsamhället och samhället på olika sätt. För att nå hit måste vi nå vårt monetära sparmål på sex miljoner kr.

sparmål
Mer trädgårdsliv är en pusselbit vi vill åt.

Vi vill äga vår egen tid och kunna arbeta med projekt och uppdrag även om de genererar 0 kr. Arbeta vill vi inte sluta med men arbete skall vara lustdrivet och inte kopplat till hur mycket pengar det ger. 

Fru IGMR funderar på att starta upp sin egna firma igen och herr IGMR smider planer. Klart är att vi kommer inte nolltaxera utan skattekronor kommer genereras till moder Svea.

Nedan listar vi våra delmål. Det slutgiltiga målet är förstås ekonomisk frihet och att därmed äga vår tid. Tid är den viktigaste tillgången vi har, inte pengar.

Slutsumman för total frihet från lönearbete ligger någonstans runt dryga 6 000 000 kronor, men som jag tidigare sagt, kommer vi med största sannolikhet fortsatt dra in en inkomst – om än i mindre omfattning än tidigare.

Signatur