Vi är mycket intresserade av biologisk mångfald, naturen och hur allt samman egentligen hänger ihop. Det är ett intrikat samspel som sker mellan pollinatörer och växter utan att vi tänker så mycket på det. Detta samspel är vi beroende av för att klara vår matförsörjning och biologisk mångfald.

De flesta växter kan inte befrukta sig själva utan behöver som gör det åt dem. någon som hjälper dem – en pollinerare eller pollinatör. Om det skall bli några nya frukter, frön och bär måste växterna befruktas, alltså pollineras.

pollinatörer
Ett litet bi i vår radhusträdgård. Pollen på bakbenen!

När en växt befruktas / pollineras innebär det att pollen från ståndaren kommer i kontakt med pistillen. Därmed är växten befruktad och kan sätta frö. Ibland pollineras växter av vindens skakningar men även här hjälper pollinatörerna till. I ett rapsfält kan bina öka skörden med en femtedel. Kaffebuskar kan ge 50% större skörd om de befruktas av pollinatörer.

Vårt samhälle är helt beroende av att detta samspel fungerar. Hela vår matförsörjning bygger på det. Växterna i sin tur är också beroende av pollinering för att kunna sätta frö och därmed skapa en ny generation av sin art nästa år.

För oss är det viktigt att sprida denna kunskap via vår sida som annars handlar om ekonomisk frihet.

Vill du veta mer om pollinatörer?

Signatur