Chop and drop. Vi har en trädgård på hela 550 kvm. 550 kvm är kanske inte så mycket men för att vara en radhusträdgård är den stor. Vår tomt gränsar också till en park där vi har tre stora lindar i tomtgräns. Vår tomt och dessa lindar producerar mycket material. Detta material är guld för oss.

Vi backar bandet till 2015 när vi flyttade in. Vår tomt består av tung och torr lerjord. Våra rabatter hade torrsprickor och jorden mådde inte bra. Jorden innehöll inte mycket liv och kunde inte släppa igenom eller hålla fukt. Som den trädgårdsintresserade snålis jag är började jag fundera hur jag skulle lösa detta.

Att börja kompostera allt material och sprida ut det skulle ta för lång tid och kräva för stor arbetsinsats med bärande, byggande av kompost och sådant. Lägg därtill att vi inte har en bra plats att ha en kompost i trädgården. Jag behövde en enkel, billig (helst gratis) och tidsbesparande metod att få liv i jorden igen samt lösa problemet med allt material som trädgården och lindarna producerar.

Efter en hel del googlande föll valet på ”Chop and drop”. Man kan säga att man kombinerar kompost och täckodling genom att helt enkelt bara lägga materialet (löv, pinnar, gräsklipp) i rabatterna samt där jorden behöver förbättras. Fördelarna är många men det kommer jag snart till.

Chop and drop – Hur gör man?

Jag har egentligen två spår.

Chop and drop – förbättra en redan existerande rabatt/odling

Vår trädgård hade en bred rabatt runt större delen av tomten. Jorden var bedrövlig, det växte ogräs och växterna mådde inte peachy om man säger så. Jag började helt enkelt bygga ett lager med organiskt material i rabatterna mellan växterna. Jag använde löv, pinnar (klippta i mindre bitar), gräsklipp, kaffesump, äggskal och annat. Allt förutom växterna täcktes.

Det som hände var att en naturlig nedbrytningsprocess startade. In flyttade massor liv som började bearbeta detta täckte med organiskt material. Ogräset under täcket dog, jorden blev mer och mer lucker, jorden torkade inte ut lika fort och växterna verkade må bättre.

Anlägga en ny rabatt/odling

Mer och mer av vår gräsmatta blir nya rabatter, djupbäddar och annat. Det enklaste sättet att starta en ny rabatt i denna tunga lerjord är att täcka den med organiskt material. Jag brukar också samla på tidningar som jag använder som lager nummer ett för att kväva gräsmattan och annat som finns under. Ovanpå kommer täcket av organiskt material som jag tidigare nämnt. Detta gör man med fördel på hösten och på våren har jorden fixat sig själv ganska bra.
Jag har också, med gott resultat, gjort som ovan men gjort hål i täcket, grävt ett hål, och bottnat med bra jord och planterat det jag tänkt mig. Det fungerar också bra.

Sovande igelkott
Den uppmärksamme läsaren kan i bilden finna en sovande igelkott.
chop and drop
Jag och IGMR junior satt och tittade på denna sovande igelkott i nästan en timme. Magiskt.

Fördelar med chop and drop kompostering?

Fördelarna med detta är, enligt mig, många. Resultatet är bra, vattning av rabatter behövs bara i undantagsfall, det spar tid, jag har knappt något ogräs att rensa, jag behöver inte transportera material till trädgårdstunna eller kompost, jag behöver inte ge så mycket näring (även om jag stödgödslar vissa växter och allt ätbart), det är snyggt med detta täcke, jag slipper se bar jord samt att det har flyttat in en igelkott i trädgården som stortrivs med att böka runt i rabatterna. Vi har också massor med koltrastar nu som bökar runt i täcket av organiskt material.

Nackdelar med chop and drop kompostering?

Nackdelar då? Det sägs att antalet sniglar ska kunna öka. Jag har inte märkt av det alls men rent logiskt låter det inte osannolikt. Vissa är också rädda för smittspridning. Det verkar heller inte vara någon fara i min trädgård eller för andra som gör så här. Annat som skulle kunna bli problem är att man sprider ogräs eftersom det är en del av täcket.

Det sistnämnda tänkte jag utveckla och berätta hur jag gör för att undvika det. Rotogräs som kvickrot, maskrosor och annat lägger jag först på en sten så att de får torka ut och dö innan de adderas till rabatterna. Annat ogräs som uppenbart bär frö slänger jag i trädgårdstunnan.

Hur gör  ni?

Signatur