Vad är pollinering?

Vi är intresserade av biologisk mångfald, naturen och hur allt hänger ihop. Det är ett intrikat samspel som sker mellan pollinatörer och växter utan att vi tänker så mycket på det. Detta samspel är vi beroende av för att klara vår matförsörjning och biologisk mångfald.

Vår sida handlar inte bara om FIRE och ekonomisk frihet utan kanske främst om det vi styr mot och vi tycker om.

Pollinatörer, natur, odling och trädgård tycker vi om.

Så var är nu pollinering?

De flesta växter kan inte befrukta sig själva utan behöver en pollinerare som gör det åt dem. Om det skall bli några nya frukter, frön och bär måste våra växter pollineras. Det är här pollinerare kommer in i bilden.

När en växt pollineras innebär det att pollen från ståndaren kommer i kontakt med pistillen. Därmed är växten befruktad och kan sätta frö. Ibland pollineras växter av vinden men även här hjälper insektspollinatörerna till. I ett rapsfält kan bina öka skörden med upp till 20%! Kaffebuskar kan ge 50% större skörd om de får besök av pollinerare.

Vårt samhälle är helt beroende av att detta samspel mellan växter och pollinerare fungerar. Vår matförsörjning bygger på det. Växterna i sig är också helt beroende av pollinering för att kunna sätta frö och därmed skapa en ny generation av sin art nästa år.

Detta i sig är också våra pollinerare beroende av – en artrikedom och biologisk mångfald så att de har matförsörjning under hela säsongen och växter som passar just dem. Evolutionen har gjort så att pollinerare och växterna har utvecklats för att samexistera och dra nytta av varandra.

Vilka är våra pollinerare?

Vilka är våra viktigaste pollinerare i Sverige? Flera olika insekter bidrar till att pollinera våra växter. Främst kanske man tänker på vildbin och humlor. Det är dem man ser mest i trädgården och på sin balkong.

Fjärilar är också en viktig grupp som pollinerar våra växter. Dessa tre viktiga pollinerare har också draghjälp av blomflugor och skalbaggar.

I Sverige är det främst humlorna som har störst betydelse för pollinering i de flesta naturtyper.

Alla dessa fem har dock en otroligt viktig roll för vår matförsörjning och för biologisk mångfald. Ja de har som sagt en stor roll i att våra ekosystem över huvud taget fungerar.

vad är pollinering
Ekosystemtjänst in action

Våra pollinerare är hotade

Tyvärr är en tredjedel av våra vilda biarter rödlistade. En femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna är också med på Sveriges nationella rödlista.

Varför är det så? Våra bin, humlor och fjärilar vill ha öppna och blomrika marker. I takt med att vårt samhälle förändras har dessa marker minskat. Vi brukar inte vår jord på samma sätt som förr. Vi odlar stora monokulturer och vi avverkar också vår skog på ett annat sätt än förr. Våtmarker har dikats ur och vi reglerar vårt vatten. Vårt sätt att leva har påverkat våra pollinerare negativt.

Vad kan man själv göra?

Syftet med denna sida är att uppmärksamma detta och att i kommande inlägg undet taggen trädgård och pollinatörer ge enkla tips på hur du kan göra med din balkong eller trädgård.

Utvecklingen går att vända och man kan göra mycket även med en liten radhusträdgård, en balkong eller på en odlingslott. Man kan också påverka sin hemkommun att anlägga ängar och att de inte klippa gräset lika ofta. Det spar både pengar och ökar den biologiska mångfalden. Vi har till exempel humleholkar, humlebon, insektshotell och allt vad det heter i trädgården. Tomater, chili, gurka, äppelträd och allt vad det heter är beroende av våra pollinatörer och därför är det inte dumt att bjuda in dem i sin trädgård.

En annan sak vi inte ska glömma är hur vår övriga konsumtion påverkar vår miljö och våra pollinerare negativt. Fundera även på att köpa ekologisk mat, minska matsvinnet, handla närodlat eller supernärodlat från lokala REKO-ringar eller att att dra ner på din konsumtion i allmänhet.

Signatur