Finanskriser driver sjukskrivningar? I gårdagens inlägg  skrev jag om 90-talskrisen och den stora ökningen i psykisk ohälsa som därefter följde. De människor som fick ha kvar sina arbeten axlade en större arbetsbörda efter att deras kollegor fått gå. Dessa människor kom i större grad att få problem med psykisk ohälsa och en, för Sverige, ny diagnos såg dagens ljus – utmattningssyndrom. Jag ställer mig frågan – kan det vara så att finanskriser driver sjukskrivningar?

Finanskriser driver sjukskrivningar?
PA-NIK

Jag fick många kloka kommentarer i kommentarsfältet om privat vs. offentlig sektor. Dessa två är klart tätt sammanlänkade och supporterar varandra med arbetskraft, tjänsteutbyten och annat. Skärs anslagen ner i offentlig sektor drabbas privata företag. Skär privata företag ner hamnar människor i åtgärd, sjukskrivning eller något annat som belastar det offentliga.

Klart är att man inte i budgetprocessen, som tidigare, tillför ökade anslag automatiskt till offentlig sektor utan det ligger antingen sparbeting från start eller same as last year. Tidigare (innan 90-talskrisen) indexerades anslagen upp med motsvarande inflationen.

Finanskriser och sjukskrivningstal

Titta på nedan bild vad som händer med sjukskrivningarna åren efter en större finansiell kris. Människor blir sjuka. Orsakerna är många – ökad stress på arbetsplatsen, oro för privatekonomi eller förlorat arbete och därmed självkänsla.

  • 80-talets ökade sjukskrivningar föregicks av 70-talets industrikris.
  • Tidiga 2000-talets ökade sjukskrivningar föregicks av 90-talskrisen.
  • De ökade sjukskrivningstalen vi sett på senare år – 2007-2009 finanskrisen.

Kriser kommer med jämna mellanrum. Lägg därtill de senaste årens (inom många arbeten) ökade administrativa börda, ett gränslöst arbetsliv samt skärmanvändandet och allt som följer med det (detta fanns inte förr. Iphone 1 lanserades januari 2007).

Vad kommer hända nästa kris? Står vi bättre rustade nu? Nej jag tror inte det, tvärtom. Jag tror att nästa finanskris kommer vara tuffare för många. Ökad skuldsättning bland hushållen, ett mer hektiskt privatliv som gärna ska vara sådär perfekt och redan nu superslimmade organisationer vilka inte hämtat sig från tidigare krisers nedskärningar.

När jag ser ovan graf gör det mig än mer övertygad om att sparandet och att FIRE är rätt väg att gå. 

Signatur