Vägen mot FIRE / ekonomisk frihet / oberoende och ett liv i linje med personliga värderingar.

Etikett: Politik (Sida 1 av 2)

Finanskriser driver sjukskrivningar?

Finanskriser driver sjukskrivningar? I gårdagens inlägg  skrev jag om 90-talskrisen och den stora ökningen i psykisk ohälsa som därefter följde. De människor som fick ha kvar sina arbeten axlade en större arbetsbörda efter att deras kollegor fått gå. Dessa människor kom i större grad att få problem med psykisk ohälsa och en, för Sverige, ny diagnos såg dagens ljus – utmattningssyndrom.… Läs mer

Parkinsons lag

Parkinsons lag. Cyril Parkinson var en historiker som arbetade inom brittiska stadsförvaltningen under 1950 talet. Han observerade arbetssättet inom stadsförvaltningen och fann mönster som mynnade ut i tre principer. 1957 publicerade han en bok ”Parkinsons Law and Other Studies in Administration eller på svenska ”Parkinsons lag och andra studier i administrationens konst”

Parkinsons lag – tre principer

  1. Arbetet expanderar till att det fyller den tid som finns tillgänglig för dess utförande.
Läs mer
« Äldre inlägg