Stänga av nyheterna? Det är bra att vara informerad och hålla sig uppdaterad om sin omvärld. Samtidigt är det bra, och viktigt, att lära sig att stänga av nyheterna – och det regelbundet.

Ett balanserat liv och ett balanserat inre kräver en kombination av det yttre och det inre.

Stänga av nyheterna

I en kris likt denna, och annars också, måste vi kunna införliva de påbud, nyheter och förhållningssätt som kommer via nyheterna – utan att tillåta att dessa tar över. Risken är att man blir handlingsförlamad och glömmer livet och det ansvar vi har gentemot oss själva och de vi bryr oss om.

stänga av nyheterna

Vi måste registrera samtidigt som vi då och då stänger av.

Är det själviskt att ibland stänga av? Jag tycker inte det och refererar ofta till ”circle of control”. Kontrollera det du kan kontrollera, notera det andra.

Vi har en gräns för vad vi kan ta in och hur mycket vi kan bry oss om, vad vi kan mäkta med mentalt utan att det går ut över oss själva och våra hårda och mjuka åtaganden gentemot andra och oss själva. Att stänga av är, även mitt i en pandemi, nödvändigt.

Att stänga av då och då är en befrielse och det jag ser när jag stänger av är att egentligen har mycket lite förändras. Världen har inte gått under och jag kan unna mig en stunds byggflow eller bara att fantisera om oväsentligheter.

Det finns en gräns när nyheterna inte kan lära en något nytt. När man har förstått huvuddragen och vad man själv kan göra. De viktigaste lärdomarna har satt sig och jag kommer inte må bra av att ytterligare marineras i skräckhistorier. I dessa stunder och under dessa dagar när jag stänger av är det skönt att lämna det stora och gå ner i det lilla. Min och vår lilla circle of control. Där kan jag kraftsamla och vila.

Signatur