Detta blir mitt tredje inlägg om coronavirus, godsförsörjning och marknaden.

Igår var tanken att fabrikerna skulle starta i Kina med undantag för vissa områden runt Wuhan / Hubei. Det företag som jag arbetar på har tät kontakt med våra leverantörer och får löpande information om läget.

Fabriksarbetarna & fabrikernas öppnande

Jag fick så sent som imorse ett mail från en viktig leverantör som meddelade att större delen av Kinas fabriker skulle öppnat igår 10/2 efter det kinesiska nyåret. Det har också skett men med kraftigt reducerad fart.

Det är nämligen så, enligt vår leverantör, att Kina inte tillåter människor att resa fritt och därmed är deras anställda fast i sina hemtrakter där de firat Kinesiska Nyåret med sina familjer.

So, we have to wait the workers come back that hopefully will be another week or two but should be soon.

Hemlig leverantör till igmrs hemliga arbetsplats

Transporterna

Jag fick också en uppdatering kring situationen i kinesiska hamnar, om båtfrakterna samt om flygfrakterna som ni läsare kanske kan tycka vara intressant.

Majoriteten av de datumrestriktioner som Kina satt på företag och transporter har lyfts. Produktion och logistik kommer nu sakta att återupptas. Det lär dock dröja innan verksamheten är uppe i 100%.

Båtarna

Gällande båtfrakterna har terminal och hamnverksamhet öppnat igen förutom i Wuhan-området och Ningbo.

I och med att produktionen i Kina stått still så länge finns inte nog med gods att skeppa i förhållande till antalet planerade båtar. Det i sin tur gör att rederierna drar ner på verksamheten och ställer in flera skeppningar. Följderna av detta blir också att inlandstransporterna i Kina också kommer att gå ner i kapacitet.

I och med att det inte kommer in båtar och gods i samma takt till Europa kommer vi få se en transportkapacitetsbrist och containerbrist för exportföretagen i Europa med start vecka 10-11. Detta är kanske inget man tänker på som lekman men kommer inte gods in kommer det saknas containers att exportera gods ut i.

Flyget

Mycket flyggods går i buken på passagerarflygplan. Fler och fler passageraravgångar ställs in och flygbolagen är restriktiva med att återinföra kapacitet. Just nu är godsvolymerna låga från Kina. Troligtvis kommer vi se en kamp om den kapacitet som finns och därmed också se ökande priser för flygfrakt.

Herr IGMRs slutkläm

Vi står i ett spännande läge nu. Miljoner människor skall resa tillbaka till sina arbetsplatser. Många kinesiska arbetare skall resa till Afrika där många länders sjukvårdssystem inte håller samma standard som i väst.

Företaget jag arbetar på och säkerligen många andra ser sig om efter att köpa ersättningsartiklar från Europa och USA.

Ett spännande och intressant läge som sagt, både det mänskliga och för världshandeln.

Vill du hålla dig uppdaterad om utbrottet? Det gör du kanske bäst på WHOs sida om coronavirus eller på Folkhälsomyndighetens sida om coronavirus.

Signatur