Detta med att spara till barn eller spara till barnbarn är lite knepigt. Dels måste man bestämma vilken sparform man skall spara i. Sparkonto, under madrassen, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF)? Vilket syfte sparandet har och vilken månatlig summa är också bra att bestämma sig för. Utöver det skall barnet få tillgång till pengarna vid något tillfälle. Hur gör man det bäst? Klumpsumma? Efter prestation?

För oss går sparkonto bort då pengarna inte växer till sig på det sätt vi vill. Sonen har en fördel jämfört med oss – tid. Alltså ska pengarna in i breda indexfonder. Ett investeringssparkonto, ISK, i sitt eget namn går inte att överlåta till sina barn. En kapitalförsäkring, KF, i eget namn går att överlåta till barnet.

Vi backar bandet och tittar på vad jag gjorde med de pengar som jag fick tillgång till på min 18-årsdag:

Spara till barn barnbarn
Toyota Celica 1987

Pengarna ”investerades” i en bättre begagnad Toyota Celica (mer om det i inlägget om vår bilhistoria). De slantar som fanns kvar gick till fälgar, ljudsystem och bensin. Vis av erfarenhet kommer pengarna alltså inte sparas i vår sons namn.

Hur mycket skall man spara?

Vi har resonerat som så att vi sparar barnbidraget till vår son. Jag har förstått att många tycker det är för mycket och det kan jag hålla med om. Med en avkastning på 8% årligen (historisk avkastning från breda indexfonder) blir de pengarna ungefär en halv miljon kronor på hans 18-årsdag. Det är mycket pengar.

Vi vill separera dessa pengar från våra egna och de skall vara öronmärkta till att hjälpa honom i olika faser i hans liv samt kunna användas av oss vid större kostnader relaterade till honom. Just detta är anledningen till att vi sparar hela barnbidraget. Detta är alltså både ett barnsparande och en buffert för oss.

Kan vi – så vill vi – också kunna hjälpa vår son med en del av- eller en hel insats till en lägenhet. Vi vill kunna vara generösa vid de tillfällen han behöver stöttning i livet men vi vill inte skämma bort honom. En balansgång som tåls att tänkas på.

Rent praktiskt – hur sparar vi till junior?

Vi gör enklast möjliga. Vi månadssparar om och om igen – precis som med vår egen investeringsfilosofi. Inga försök till att tajma marknaden eller så.

Vi månadssparar som sagt hela barnbidraget i 100% breda indexfonder hos Lysa.se i en ISK. Kontot står i mitt namn och vår son kommer inte få en hög med pengar när han fyller 18 år. Vi tänker alltså inte skriva över kontot på honom och han kommer troligtvis inte få veta att vi har dessa pengar som är öronmärkta åt honom. Formerna för att få pengar ur detta sparande har vi inte rett ut än.

Återigen, vi vill inte skämma bort honom samtidigt som han inte skall behöva lämna in en sju sidor lång ansökan till oss. Skall det finnas en motprestation? Hur resonerar ni här?

Vi har i våra månadsrapporter valt att inte ta med detta sparande och inte heller den inkomst vi får via barnbidraget. Detta sparande är helt separerat vårt eget.

Vill man inte spara i en fondrobot likt Lysa är en ISK eller KF på Avanza ett bra val. Enklast möjliga är 100% i Avanza Global eller 50% Avanza Global, 25% Avanza Zero och 25% Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Det är för övrigt ett utmärkt sparande till dig själv också.

ISK eller KF?

ISK eller KF, Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Skillanden mellan dessa två konton är egentligen liten men de har en stor skillnad.

Skillnaden är att en man i en KF, kapitalförsäkring, kan välja en förmånstagare men även också styra hur pengarna skall betalas ut. Man kan också på ett enklare sätt skriva över ägarskapet av KF kontot till någon. En ISK står ditt namn och kan inte överlåtas eller ha en förmånstagare. Skall någon annan få tillgång till pengarna, barn eller barnbarn, får man sälja tillgångarna och föra in det i en ny ISK.

Vi har valt ISK av den anledningen att vi inte bara vill ge vår son en stor summa pengar när han blir X antal år. Inte heller vill vi pytsa ut pengarna över flera år då man inte vet vad livet för med sig.

De pengar vi sparar till vår son är inte heller helt öronmärkta till honom. Vi vill kunna använda dem till att göra roliga saker tillsammans med honom och kanske våra kommande barnbarn (hoppas).

Jag tror inte på att få en klump pengar utan att behöva anstränga sig. Det blir sällan bra.

Vår sons eget sparande

I skrivande stund är vår son knappa sju år gammal. Han får en veckopeng på 20 kronor som han sparar i en spargris. Utöver det trillar det in lite pengar på högtider, födelsedagar men också via försäljningar av leksaker & böcker han tröttnat på. Detta är ett eget initiativ från hans sida.

Han konsumerar en del och han styr själv över sina pengar. Det senaste året har han börjat förstå att man tröttnar på det som glittrar ganska snabbt. Konceptet ”nyhetens behag” eller som vi säger – det hedonistiska hamsterhjulet – dvs att man vänjer sig och vill ha nytt eller finare ganska snabbt efter införskaffandet. Detta verkar sjunka in mer och mer. Vi pratar värde och tid med honom men vad som fastnar får vi se.

Hursomhaver så har jag just introducerat att man kan köpa ”små bitar av företag” för honom. Dessa små bitar av företag kommer sedan att, troligtvis, tjäna pengar åt honom resten av hans liv.

Under semestern kom han med en egen idé att han vill ha månadspeng istället (och förstås att den ökas till 100 kr). För dessa pengar vill han att vi köper små bitar av företag. Allt materiellt han vill ha kommer han istället önska sig på jul och till sin födelsedag. Han vill också att vi börjar följa hur det går med sparandet, precis som jag och Fru IGMR gör vid varje löning. Kul!

Hur sparar ni till era barn? Sparar de själva?

Signatur