Skalbaggar som pollinerare? Japp – de kan även de men först måste vi avhandla ett viktigt mail som damp ned i IMGRs inbox från Naturskyddsföreningen.

Det handlar om bin och binas viktiga roll som pollinerare. Dessa små gynnare är viktiga och jag har skrivit mer om dem här.

Hursomhafver. Naturskyddsföreningen har ett initiativ där du kan delta. Det handlar om att göra en insats för binas väl och ve. Som belöning får du en fröpåse med ängsblandning från Naturskyddsföreningen. Vi gjorde detta förra året men i år är det ännu enklare. Så gå in här och gör en insats vettja.

Skalbaggarna då?

Skalbaggarna var bland de första insekterna som besökte blommor och pollinerade dem. Man har hittat fossil som visar förekomsten av skalbaggar redan för 200 miljoner år sedan. De äldsta fossil av blommor man hittat är över 130 miljoner gamla. Man tror alltså att skalbaggarna pollinerade blommor 50 miljoner år innan bin gjorde entré.

insektsbo skalbaggar
Ett bra gömställe för skalbaggar och andra nyttodjur.

Skalbaggar är viktiga pollinerare

Skalbaggar är fortfarande viktiga pollinatörer. Speciellt är de viktiga för gamla arter av växter såsom magnolia och näckrosor vilket tyder på att de samexisterat och utvecklats tillsammans över lång tid.

Skalbaggar är viktiga pollinerare. Av världens 350 000 blommande växter tror man 90% av dem får besök av, och därmed pollineras av skalbaggar. Skalbaggarna besöker dock inte blomman för pollinera blommorna utan de är ute efter blommornas nektar som de livnär sig på.

Ofta förstör skalbaggarna blommornas kronblad genom att tugga sig igenom dem i sin jakt på blommans nektar. I samma process pollinerar de blomman de besöker.

Med det sagt är det väldigt få växter som främst pollineras av skalbaggar. De växter som har skalbaggar som främsta pollinerare kallas cantharofila växter. Dessa växter doftar ofta starkt för att locka till sig skalbaggar.

Skalbaggar i Sverige

För att nämna några nyttogörare bland skalbaggarna i svenska trädgårdar kan vi nämna flugbaggarna.

Storleken varierar mellan någon till 15 mm och de har trådlika antenner. Kroppen är långsträckt och platt. Dessa flugbaggar är rovdjur och förekommer i trädgårdar, på ängar och i skogen. Bland favoritfödan finns bladlöss och andra insekter. Främst hittar du dessa skalbaggar på flockblommiga växter som hundkäx, vildmorot eller kirskål.

Trots att de är rovdjur äter de dock gärna pollen och nektar. Det är just då som de också blir ofrivilliga pollinatörer och gör nytta.

Återigen är det viktigt att se på trädgården i sin helhet. Plantera många olika sorters växter som blommar vid olika tidpunkter. Städa inte för mycket i din trädgård. Se till att det finns död ved och andra gömställen.

Signatur