Dödshjälp? Som skrev i mitt inlägg om att jag nu trycker på paus gällande extraknäck och annat har jag en person i min närhet som inte har det bra. Min mormor är 94 vårar och lider av svår hjärtsvikt.

Jag är närmast sörjande så att säga och tar hand om hennes väl och ve. Hon bor numera på ett vårdboende efter att ha bott i eget hus fram till för tre-fyra år sedan.

Hon har länge haft ett varmt men svagt hjärta som trots allt tickat på långt längre än vad man kunde förväntat. Nu känner hon dock själv att det får vara nog. Hon är nöjd med sitt långa liv. Biverkningarna av den behandling hon får är så svåra och jobbiga att hon orkar och vill inte längre. Vi har alltså gått in i skedet palliativ vård.

Vården inriktas nu på att lindra symptom men inte att bota eller avhjälpa. Gott så. Problemet med hennes hjärtsvikt är att antingen får hon sitta andfådd på toaletten 24-7 på grund av vätskedrivande eller med stort lidande inte kunna göra sig av med all vätska. Det samlas då i kroppen och lungorna. Det är som att drunkna på torra land sa någon om det tillståndet. Jag har ingen sjukvårdsutbildning så jag kan inte värdera eller ens tycka så mycket.

Inget av ovanstående vill hon utan hon är nöjd med livet och vill bara få försvinna.

Igårnatt ramlade hon och slog ett stort jack i huvudet. På grund av blodförtunnande är det svårt att få sådana blödningar att sluta. Lägg därtill att ambulans tillkallas och cirkusen med CT skalle, akuten, akutkirurgiavdelning dras igång – mot hennes vilja. Hon vill bara sluta sina dagar på sitt trygga vårdboende.

Det ligger så mycket i en sådan situation som hon befinner sig i. Helst vill hon bara somna in och jag tror egentligen att de flesta (antagligen alla) i hennes direkta närhet tycker att det vore det bästa.

”Det är väl ingen idé att jag ska ta resurser när det finns andra sjuka människor som vill leva och behöver det mer”

Mormorn

Jag förstår att dödshjälp är ett otroligt laddat och svårt ämne men detta är andra gången jag är i direkt närhet till någon som är gammal och inte har några framtidsutsikter på grund av dödlig sjukdom. Förra gången var det spridd lungcancer hos en gammal människa och där framfördes också en önskan om att det bara skulle få ta slut.

Jag har inga svar och förstår hur otroligt svårt det är med gränsdragningar och hur värdefullt ett människoliv är. Denna situation är dock hjärtskärande och djupt ovärdig enligt mitt sätt att se på det.

Signatur