Hälsokontroll online – Jag satt och funderade på att göra en privat hälsokontroll online via till exempel Werlabs eller Medisera. Min del av släkten har haft en del problem med hjärt-kärlsjukdomar och vissa har dött tidigt. Samtidigt har jag en hel del 90+ are i släkten också. Min livslott kan med andra ord falla åt ena eller andra hållet.

Jag vill vara frisk för mig och min familjs skull så länge jag bara kan. Det känns viktigt för mig att göra det jag kan för att det skall bli så – inom rimlighetens gränser förstås. Jag är medveten om att mycket inte går att styra på grund av ärftlighet, slump o.s.v.

Frågan väcktes idag av att jag var inne på en sådan där affiliatesajt som gör att man kan tjäna pengar på bloggen. Där dök detta företag upp:

Jag har gått i tankarna länge att jag borde göra en koll av, i alla fall, mina blodfetter då jag som sagt har en del problem med detta i släkten. Min far som jobbat inom vården har även insisterat att jag i alla fall bör göra det innan jag fyller 40 i och med eventuell ärftlighet.

Argument för privat hälsokontroll

Man kan argumentera för eller emot. Argument för privat hälsokontroll kan vara att följa sina värden över tid och därmed märka när något avviker, positivt eller negativt. Man kan direkt se om en livsstilsförändring gör skillnad. Man skulle också kunna argumentera för att att man kan övervaka en redan existerande sjukdom. Det kan man ju dock också göra inom den allmänna sjukvården.

Argument emot privat hälsokontroll online

Tittar man på 1177 säger de att det kan vara bra att var femte år kolla blodsocker, blodfetter och blodtryck. Allmänna hälsokontroller med fler mätpunkter än så minskar inte dödligheten på samhällsnivå och kan skapa mer oro än de gör nytta. Kontroller av annat är endast nödvändiga om man känner sig sjuk. Levnadsvanor är a och o. Kort sammanfattning av 1177 länken ovan.

Tanken lockar mig ändå att göra ett större test likt Medisera eller andra erbjuder. Där ingår ovan mätpunkter men också nedan:

Hälsokontroll online – mätpunkter i stora paketet. Kostnad ca: 1400 kr

Blodstatus
Hemoglobin (Hb)
Leukocyter (LPK)
Trombocyter (TPK)
MCH
Erytrocyter (EPK)
Hematokrit (EVF)
Medelcellvolym (MCV)
Diabetes
Glukos
HbA1C
Hjärta/kärl
HDL – kolesterol
LDL – kolesterol
LDL/HDL Kvot
Kolesterol – total
Triglycerider
Apolipoprotein A
Apolipoprotein B
Apo kvot
Njurfunktion
Kreatinin
eGFR (Krea) rel
Natrium
Kalium
Kalcium
Albumin
Leverfunktion
ASAT
ALAT
Vitaminer
Kobalamin – B12
D-vitamin
Mineraler
Järn
Magnesium
Ferritin
Folat (bara för kvinnor)
Sköldkörtelrubbning
TSH
T4
T3 (bara för kvinnor)
Prostata/testosteron
PSA (bara för män)
Testosteron (bara för män)
Inflammation
CRP

Det frugala (sparsamma) i sammanhanget vore om vårdcentralen gjorde en hälsokontroll eller om företagshälsovården erbjöd det. Vid kontakt med vårdcentralen var de inne på just som 1177 skrev. De gör en hälsokontroll om man känner sig sjuk. Mitt företag har tagit bort hälsokontrollerna, kanske just av samma anledning som 1177 lägger fram.

Det verkar alltså som om jag måste slanta upp om jag vill ha en större kontroll (eller simulera sjukdom).

Hur gör ni?

Har vi några kunniga i läsarskaran? Räcker det att jag tar blodfetterna på vårdcentralen? Har ett test likt det ovan något värde – vad säger det mig? Hur gör ni läsare?

Signatur