Finns det hållbart sparande?

En invändning jag ofta får kring att vi sparar pengar är att det är på något sätt en ohållbar approach. Och med ohållbar menar jag ekologiskt, socialt och så. Pengar = onda och sparar man dem sparar man ondska på hög. Det finns inget hållbart sparande.

Senast härom veckan pratade jag med en kollega som sitter på regulatory och är miljövetare i grunden. Vi hade en spännande diskussion som tog sin början i pollinerare för att sedan gå vidare till konsumtion och till slut landa i livet, sparande och levnadsnivå.

Jag märkte ganska direkt att hon gjorde kopplingen pengar = ondska. Min ståndpunkt är att pengar är ett verktyg och är inte besjälade med ondska eller godhet. Det är användaren som bestämmer syftet. Pengar kan göra mycket gott här i världen och sannerligen väldigt mycket ont också.

Jag berättade lite hur familjen IGMR lever sitt liv och min syn på det hela. En litet ogillande böjade manifestera sig i hennes ansikte varpå hon började argumentera för grön konsumtion vilket ju var ganska komiskt i och med att jag just skrivit ett inlägg om just det.

Jag tänker som så att sparar man i indexfonder kommer man obönhörligen lägga pengarna i företag som säljer tobak, gör vapen och suger upp olja ur marken. De stora klädföretagen är inte speciellt hållbara de heller. Däremot är sparandet i sig hållbart i och med att det får en väldigt direkt påverkan på det personliga konsumtionsutrymmet. Vårt konsumtionsutrymme är nu väldigt litet och det mår vi bra av eftersom vi ersatt det med mjukare värden och sysselsättningar.

Hängmatta
Hängmatteinvestering (indexfonder). Hållbart för nerverna och miljö?

Genom att plocka bort så mycket pengar från konsumtion som vi gör är jag ganska övertygad om att vi lever mer hållbart j.m.f. en person som konsumerar grönt – även om vi sparar i indexfonder som investerar några sämre företag. Detta är en avvägning. Det finns hållbara fonder men avgiften är ofta högre och riskspridningen sämre.

Tänker själv också på argumentet att sparande är uppskjuten konsumtion och att slutsumman blir på något sätt noll. I och med att vi konsumerar mindre och (förhoppningsvis) kommer göra det i framtiden har vi ändå plockat bort en hel del konsumtion från marknaden både nu och framöver. Visst kommer vi konsumera för de pengarna vi sparat men inte på samma nivå som förr.

Vårt liv nu är mindre konsumtion (och en stor del av konsumtionen är begagnade varor), färre transporter, ett personligt mer hållbart liv. Gör vi mer gott nu än förr?

Hur tänker ni kring hållbart sparande?

Ps. Det är ganska intressant att se hur Svenska Kyrkan resonerar kring sin kapitalförvaltning och hur de investerar etiskt. Läs mer här (21 sidor, pdf). Det är inte helt lätt… utesluter man Intel om de producerar ett generellt använt chip som kan sitta i en laptop OCH i ett stridsfordon?

Signatur