Det kom en ny studie från Sabrina Helm, University of Arizona, där man studerat ungdomars konsumtionsvanor. Vårt sätt att konsumera är dåligt på många sätt. Vår miljö, vår hälsa och kanske även vår mentala hälsa blir lidande av den överkonsumtion som cementerat sig som norm och åtråvärd.

Studien

I en ny studie som publicerats i Journal of Young Consumers har forskaren Sabrina Helm undersökt två sätt att konsumera mer miljövänligt. I mixen slängde hon även in mätpunkten hur materialistiska värderingar deltagarna hade och hur det påverkade deras välmående.

I den första gruppen människor placerades de som skurit ner på sin konsumtion, gärna reparerar och vårdar de saker de äger, som undviker impulsköp och som inte köper onödiga saker. Spontant låter detta som ett väldigt FIRE kompatibelt beteende.

I den andra gruppen fanns människor som konsumerade mer men som var noga med att köpa miljövänliga produkter. Det skulle kunna vara produkter som tillverkats av återvunnet material eller på annat sätt sägs bidra till en bättre miljö. I denna grupp hittade man de flesta deltagare som hade materialistiska värderingar. Detta är logiskt då att köpa grönt inte gör att man behöver köpa mindre samt att man kan fortfarande delta i den gängse konsumtionsfållan fast med bättre samvete.

De deltagare utan materialistiska värderingar tillhörde oftare grupp ett och här visade det sig att denna grupp, som konsumerade mindre, var mer välmående och lyckligare. Märkligt nog kunde man inte se ett ökat välmående hos gruppen som konsumerade mer men hållbara produkter.

”We thought it might satisfy people that they participated in being more environmentally conscious through green buying patterns, but it doesn’t seem to be that way,”. ”Reduced consumption has effects on increased well-being and decreased psychological distress, but we don’t see that with green consumption.” ”The key is to reduce consumption and not just buy green stuff. Having less and buying less can actually make us more satisfied and happier,”

Sabrina helm

Varför är det så att vi mår bättre av att ha och äga mindre?

”If you have a lot of stuff, you have a lot on your mind,” ”Maybe you have a lot of debt because you bought all that stuff, and now you have to manage all that stuff. It requires maintenance and being organized. It’s not like you buy it and you’re done with it. There’s a lot of burdens of ownership, and if you relieve yourself of that burden of ownership, most people report feeling a lot better and freer.”

Sabrina Helm

Att äga mindre innebär mindre att hålla reda på, mindre att ta hand om och underhålla och det går även in mindre pengar i ekvationen. Det hedonistiska hamsterhjulet har klart också en roll. Att köpa prylar ger egentligen mest välmående innan de köps och kort efter. Sedan vänjer man sig och tröttnar. Prylen är dock fortfarande kvar och tar plats och energi.

Privatekonomiska vanor och välmående?

Studien tittade också på hur materialism påverkar människors privatekonomiska vanor och hur det i sin tur påverkar välmåendet.

Som förväntat var deltagarna i den materialistiska gruppen mindre engagerade i sin privatekonomi och planering av denna. Grupp ett som konsumerade mindre var mer engagerade i sin privatekonomi och *trumvirvel* mådde bättre, var mer nöjda med sina liv, sin finansiella situation OCH de upplevde mindre stress i vardagen.

”For very obvious reasons, if you have a proactive financial strategy and put money to the side and live within your means, it has positive well-being effects,”

Sabrina Helm

IGMRs slutsats.

Denna studie är intressant, just eftersom grupp två som köper miljövänliga prylar på agerar efter sina värderingar. De köper saker som enligt reklam och logiskt sätt bör kännas bra att köpa och äga. Studien visar att de inte mår bättre av denna konsumtion, och i vissa fall sämre eftersom deras privatekonomi blir lidande. Alltså kan man starkt misstänka att konsumtion och för stort fokus på prylar i sig är problemet.

Går jag till mig själv är sambandet solklart. Jag konsumerar inte alls på samma sätt nu som förr. Därför tar konsumtion och alla kringaktiviteter som transport, tankar, prisjämförelser etc mycket mindre (eller ingen) tid. Mitt fokus går mot det jag värderar, på riktigt, och inte vilken ajPhone som ska lanseras. Bra för klimatet är det åsså.

Signatur