Om Kallprat på jobbet

Kallprat på jobbet. En aspekt av arbetslivet som kan vara upplevas problematisk är den fina linjen mellan att vara effektiv och fokuserad, samtidigt som vi ska vara trevliga och mänskliga. Vi får inte låsa in oss som tystlåtna introverter på kontoret (eller var det nu är vi sitter) och samtidigt vill vi inte upplevas som  flamsiga eller gränslösa.

Detta är spel är speciellt viktigt när det kommer till kallprat och de vanliga kontorsfrågorna. ”Hur var din helg” eller ”hur är läget” är två frågor som ingår i paletten av interkollegiala frågor. Hur man svarar på en sådan fråga är en indikator på hur väl man förstår spelet kollegor mellan.

Frågan i sig är inte konstig och kan mycket väl ställas av en vän eller varför inte – ens psykolog. Om du svarar någon av dessa två kanske svaret blir att du känner dig nedstämd eftersom du tycker att din partner dricker för mycket och att detta har skapat en konflikt i ert förhållande. I söndags morse rann det över och ni började bråka om att ingen städat toaletten på tre veckor. Det ledde i sin tur till att partnern inte ville hänga med på kvällens quiz night som du verkligen sett fram emot. Och hur var din helg?

Skulle du dra samma harrang när en kollega ställer frågan på måndag morgon finns risken att du snabbt skulle få en stämpel som gränslös och konstig. Att vara professionell och svara ”rätt” på frågan innebär alltså att du filtrerar bort livets komplexiteter.
Man kan klart välja den andra vägen och vägra svara eftersom kollegan inte har med det att göra. Det blir dock, om än, ännu märkligare.

Det är ett märkligt tillstånd där vi inte riktigt kan vara oss själva samtidigt som det inte är acceptabelt att vara helt opersonliga heller. Detta är en dans kollegor mellan som kanske har mest negativ påverkan på de som strävar mot att vara ärliga och sanna mot sig själva.

Vad som händer hemma och vad som pågår i människors liv är inte det minsta relevant för arbetet som skall utföras, samtidigt måste man (kanske via kallprat) nudda vid dessa ämnen för att inte helt radera människorna bakom kollegorna.

Frågan om hur helgen var är inte helt fejkad. Kollegan som frågar vill kanske inte veta hur helgen varit utan det är en form av mätinstrument. Kallprat på jobbet har en viktig funktion och fungerar lite som en kompass. Kollegan får en grov uppskattning om hur det är med dig, både på hur du svarar och hur du för dig.

På en högre nivå får kollegan en uppfattning om hur väl du passar in i gruppen och en känsla för din person. Kallprat, både från den som initierar det och den som svarar ger en signal om ömsesidigt engagemang i gruppen och företaget.

Helgen var fin. Vi åkte till sommarstället i fredagskväll med några vänner. Så skönt att komma ifrån stan några dagar.

Det moderna arbetslivet och drar oss i två riktningar. Vi är individer som konkurrerar i en marknad som snurrar snabbare och snabbare. Samtidigt har vi ett gemensamt mål och arbetar förhoppningsvis på ett företag som inser att medarbetarnas välmående har en nyckelroll för hur många nollor det står på bottenlinjen.

Kallprat på jobbet
Arbetslivet. Denna hög tulldokument fanns en gång på mitt skrivbord.

Våra kollegor är mestadels inte våra nära vänner och man kanske inte ska missta dem för att vara det. Arbetslivet och kallpratet sker i gränslandet mellan att vara människa och själlös.

Mer om arbetslivet hittar du här.

Signatur