Hur finansierar vi våra renoveringar bäst?

Vårt hus är inte nytt. 1958 byggdes huset och när vi köpte det var mycket i orginalskick. Jag har gått igenom alla ytskikt och renoverat tvättstugan.  Elen är också åtgärdad. Invändigt har vi det alltså väldigt fint (tycker vi). Det finns dock saker som kommer att behöva åtgärdas inom en ganska snar framtid och här behöver vi råd från er läsare om hur vi ska finansiera renoveringarna.

Renovering
Då var det renoveringsdags igen! Denna bild är från 2018/2019 års tvättstugerenovering.

Fjärrvärmen

I veckan servades vår fjärrvärmeanläggning. Vår anläggning är från 1980 och har fungerat väldigt bra. Vid servicen konstaterades det att pumpen väsnas och därför troligtvis inte kommer leva så värst länge till. En ny pump med speciella flänsar till en så gammal fjärrvärmeväxlare kostar mellan 3 000 – 4 000 kronor.

Varmvattnet som går ut till våra kranar höll också bara 48 grader och inte 53-54 grader som är lämpligt. Vid lägre temperaturer kan det bli bakterietillväxt. Själva varmvattenberedaren höll dock 61 grader så där är inga problem utan det är själva blandningen av kall- och varmvatten som inte är rätt. Servicegubben vågade inte skruva och ändra blandningen då ”dessa gamla fjärrvärmeväxlare brukar gå sönder och pissa vatten då”. En ny fjärrvärmeväxlare inklusive installation kostar 28 000 kr efter rot-avdrag och är väldigt liten i förhållande till den vi har nu som tar upp ett halvt torkrum. Positivt alltså. I och med att anläggningen är så gammal är det inte lönt att bara byta pumpen utan det är bättre att byta allt.

Tegelfasaden

Vår tegelfasad behöver fogas om. Norr och södersidan är ok men behöver åtgärdas. Fogarna på sydöstsidan är porösa och där behöver vi göra något ganska snart för att det inte ska blir frostsprängningar i tegelstenarna. De grannar som har fått hela fasaden åtgärdad har betalat ungefär 100 000 krronor.

Papptaket

Slutligen är vårt papptak och takfönster på upphällningen. Papptaket lades om år 2006 och det håller ungefär 15 – 20 år. Vårt tak är låglutande och därför tar det mer stryk så 15 år är vad vi kan räkna med. Takfönstret är orginal från 1958 och i dåligt skick. Jag beräknar att taket, fönstret och hängrännorna kostar 50 000 kronor att åtgärda.

Hur finansierar vi detta?

Fjärrvärmeväxlaren håller jag på att side hustla ihop pengar till och jag har redan täckt 20% av dess kostnad. Den håller jag lite utanför denna ekvation eftersom vi kommer att kunna betala den helt med de pengarna samt en lön.

De andra kostnaderna, 150 000 kronor är det jag funderar över. Vi har pengar så att vi bara kan betala det rakt av. Känslomässigt är det jobbigt då det blir en ganska stor tugga ur de nästan 500 000 kronor vi sparat ihop på ett och ett halvt år.

Ett annat alternativ är att belåna huset. Vår nuvarande belåningsgrad på huset är 53% och huset är värderat till 5,5 miljoner. Skulle vi belåna huset skulle vår belåningsgrad bli 56%. Det är fortfarande bra och vår månadskostnad skulle öka med under 300 kr. Vi ska lägga om våra lån i januari 2020 och siktar på att flytta dem till Landsbypotek. De erbjuder 1,19 % om man har under 60% belåning och därför är det viktigt att vi håller oss under det.

Nu när det ser ut som att börserna är på väg söderöver vill jag inte missa chansen att lägga in alla våra extrapengar för att kapitalisera på de lägre börskurserna (och därmed hävstång i nästa uppgång). Detta talar för alternativ två då jag är rätt säker på att vi kommer ha större avkastning än de 1,45 % i ränta vi betalar nu.

Det som talar för alternativ ett är att vi inte vill dra på oss ett större bolån.

Hur skulle ni gjort? 

Andra lösa tankar:

Jag tror att jag kan få ner kostnaden på de 150 000 kronorna genom att gå samman med grannar som också behöver få dessa saker åtgärdade samt genom förhandling.

Hade jag varit FIRE eller haft mer tid skulle jag fogat om fasaden själv. Nu som heltidsarbetande är det ett för stort och tidskrävande projekt. Jag tror att en hel semester skulle gått åt. Dels behöver jag återhämtningen och dels vill jag spendera den tiden med min familj.

Signatur