Arbetssamhället gör oss till slavar – ”I takt med att vi lär oss att arbeta, lär vi oss av med allt det andra som innebär att vara människa. Kan du föreställa dig ett annat sätt att leva? Möjligheterna finns och frågan förtjänar ett svar. Risken är annars att generation efter generation lever färdigpaketerade liv, där bristen på tid, hindrar dem att från att andas ut, från att umgås, från att tänka, från att känna och att utvecklas. Liv underordnade ett allt tommare lönearbete – är det, det bästa vi kan?”

Idévärlden – Arbetssamhället gör oss till slavar

Detta är ett utdrag ur Roland Paulsens inledning i det avsnitt ur Idévärlden på SVT där han medverkade. Roland är sociolog, docent och bitr. universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen samt arbetskritiker. Detta är mannen som gjort arbetskritik till ett arbete.

”Att jag lyckats göra karriär på att tänka kring syftet med arbete visar hur tänjbart arbetsbegreppet är”. Tidigare har jag skrivit om så kallade bullshit jobs och Roland är helt öppen att han har just ett sådant. Arbetet har blivit frikopplat från de basala behoven som tak över huvudet och mat på bordet. Vi har skapat ett samhälle där många arbeten saknar direkt mening. Visst kan man finna mening på individnivå i nästan alla arbeten – skalar man upp det blir det svårare. Daytrader? Marknadsförare? Planerare inom supply chain (jag)?

I klippet ovan tycker jag att han på ett enkelt och elegant sätt knyter ihop sin kritik mot arbetssamhället. Trots konstanta effektivitetsökningar arbetar vi mer. Arbetet har ofta som syfte att generera en lön trots att samhällsnyttan är obefintlig. Arbetet hindrar oss från att leva.

Nu rör sig Roland på samhällsnivå och mitt perspektiv är ett mer egoistiskt sådant (även om jag ganska ofta skalar upp det till samhällsnivå). Jag tycker dock att det finns många beröringspunkter mellan hans tankar och FIRE rörelsens. Lösningen är kanske inte densamma även om det tänkta resultatet är liknande.

Ta fem minuter och titta på klippet. Har hans tankar någon bärighet? Vad får du för tankar?

Signatur