Ändra placering av ITP1 – Den 1:a oktober blev Collectums upphandling av nya valbara fondbolag ”publik”, dvs man kunde själv ändra placeringen av sin tjänstepension till de nya möjliga valen.

Vi valde om fonddelen av vår tjänstepension medan den traditionella delen är knepigare. Den låter vi vara så länge även om Alecta inte är en favorit i och med de skandaler som seglat upp.

Bara en snabb info om vad Collectum är och årets upphandling:

Vad är Collectum?

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän. De upphandlar också de bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP.

I den ständigt föränderliga världen av ekonomi och arbetsliv är det viktigt att säkerställa att anställda har tillgång till en hållbar och lönsam tjänstepension. I Sverige utförs detta genom ITP-upphandlingar, som genomförs av Collectum, en organisation utan vinstsyfte, på uppdrag av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv och PTK.

Målet: Högre pension och lägre avgifter

Syftet med dessa upphandlingar är tydligt – att maximera tjänstemännens pension genom att välja försäkringsprodukter från finansiellt stabila bolag till lägsta möjliga avgift. Resultatet av dessa ansträngningar är en förbättring av tjänstepensionslösningarna för inte mindre än 37 000 arbetsgivare och 2,7 miljoner tjänstemän.

Historik och framtida upphandlingar

Hittills har Collectum framgångsrikt genomfört upphandlingar vid fem tillfällen, med den senaste genomförandet år 2023.

De upphandlade försäkringsbolagen 2023–2028

Den senaste upphandlingen har utsett försäkringsbolag som förvaltare av ITP för perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2028. Bland dessa återfinns namn som Alecta, AMF, Folksam, Nordea, SPP, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Swedbank.

Ändra placering av ITP1:

För oss som indexplacerare är fondavgifterna viktiga och nu när fonden Länsförsäkringar Global Indexnära blev valbar till superlåga avgiften 0,07% så var saken biff. Vi la in en flyttanmälan via Collectum från SPP till Länsförsäkringar och en och en halv månad senare gick flytten igenom.

Det man får då är Länsförsäkringars entrélösning vilken, om jag inte missminner mig, är 50% Global och 50% Sverige index. Här är ju åsikterna många men vi valde att placera om flyttbeloppet samt kommande inbetalningar till Länsförsäkringar Global Indexnära för just 0,07% och inte 0,22% som jag betalar för densamma på Avanzas vanliga ISK.

Varför indexinvestering?

Varför index? Det förklarar jag här i inlägget om vår investeringsfilosofi.

Hur placerar vi vår PPM?

Enkelt AP7 Såfa.

Vill du veta mer?

Småspararguiden rekommenderar även de Länsförsäkringar. Rikatillsammans har en jättetråd om ITP1.

Collectum har en pensionsskola som är bra att ta för att få koll. Länsförsäkringar har en bra sida om hur du gör för att välja dem.

Hur gör du?

Signatur