Om pyralider – Så verkar tyvärr pyralidskandalen / pyralidaffären ha drabbat oss. Alla förodlade tomatplantor, gurkplantor och solrosor har, efter omskolning, drabbats av deformerade blad. Det är inga skadedjur på plantorna och de var jättefina när de tittade fram i sina pluggbrätten. Men efter omskolning i trädgårdsjord så…

Bladen på plantorna har blivit ihopkrullade och deformerade. Hela odlingen såg ut som jag vet inte vad och mina mungipor vandrade söderöver.

pyralider
Klorpyralidskadad tomat. Källa: FOR

Detta är så trist. Allt jobb med att köpa frö, förgro och skola om är förgäves och allt har fått kastas. Suck.

Vad är pyralider?

Pyralider är en grupp av bekämpningsmedel som ofta används för att bekämpa ogräs i kommersiella odlingar. De två vanligaste pyraliderna är klopyralid och aminopyralid. Dessa kemikalier används för att bekämpa ogräs i odlingar av sädesslag, raps, majs och sockerbetor.

En av de stora utmaningarna med pyralider är att de bryts ner mycket långsamt, vilket innebär att de kan finnas kvar i marken i flera år efter att de har använts. Detta innebär också att de kan spridas med växtrester, halm från besprutade åkrar och avföring från djur som utfodrats med besprutat spannmål.

Det finns en oro för att pyralider kan ha negativa effekter på miljön och hälsan. Eftersom de kan spridas långt utanför de områden där de ursprungligen användes, finns det en risk att de kan påverka andra växter och djur. Därför är det viktigt att vara försiktig med användningen av pyralider och se till att de inte sprids till områden där de inte behövs.

Hur hamnar pyralider jorden?

Pyralider kan hamna i påsförpackad jord och gödsel genom olika sätt. Ett sätt är genom användning av restprodukter från grödor som har besprutats med pyralider. Dessa restprodukter används som organisk tillsats i organiska gödselmedel av kommersiella jord- och gödselproducenter. När dessa gödselmedel sedan paketeras kan pyralider finnas kvar i produkten.

En annan möjlig källa till pyralider i påsförpackad jord och gödsel är djurgödsel. Djur som har utfodrats med oekologiskt foder kan innehålla pyralider i avföringen. Denna avföring kan sedan användas som gödsel i jord- och gödselproduktionen.

Eftersom pyralider bryts ner mycket långsamt kan de finnas kvar i marken och i växtrester under flera år efter besprutning. Detta gör att risken för förorening av organiska gödselmedel med pyralider är hög om grödor som har besprutats med pyralider används som tillsats i gödselproduktionen. För att undvika pyralider i påsförpackad jord och gödsel är det viktigt att välja produkter från producenter som garanterar att deras produkter är fria från pyralider.

Vad ska man köpa för jord?

Det finns en risk för att pyralider kan finnas i alla naturgödslade jord- och gödselprodukter som finns i handeln. Eftersom pyralider bryts ned mycket långsamt kan de spridas med besprutade växtrester, halm från besprutade åkrar och avföring från djur som utfodrats med besprutat spannmål. Dessa restprodukter kan användas som organisk tillsats i organiska gödselmedel och därmed hamna i påsförpackad naturgödsel i handeln.

En stor utmaning för både tillverkare och konsumenter är att halten av pyralider kan variera mellan olika batcher av samma produkt. Det innebär att samma fabrikat av jord eller gödsel kan orsaka skador vid ett tillfälle men inte vid ett annat. Detta gör det svårt för konsumenter att skydda sig mot pyraliderna och för tillverkare att garantera att deras produkter är helt fria från pyralider.

Generellt sett är trädgårdsjord som är gödslad med mineralgödsel bättre. Det gör dock ont då jag hellre vill köpa naturgödslad jord.

Pyralider från gårdar, stall och liknande

Pyralider även hittats i olika typer av gödsel, såsom ko-, häst-, får- och hönsgödsel som hämtats på gårdar. När djuren får pyralidbesprutat spannmål som foder, hamnar kemikalierna i avföringen och gör gödseln oanvändbar för odling av känsliga växter.

Även om djuren fått pyralidfritt foder, kan gödseln fortfarande bli förgiftad om den blandas med besprutad halm. Detta innebär att det kan vara svårt att undvika pyralider i gödselprodukter som finns tillgängliga på marknaden och det kan vara viktigt att vara medveten om detta när man väljer vilka produkter man vill använda för sin odling.

Pyralidfria gödselmedel

Pyralidfria gödselmedel är gödselprodukter som inte innehåller pyralider, vilket är en typ av bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs i kommersiella odlingar. Mineralgödsel, inklusive konstgödsel och handelsgödsel, framställs utan organiskt material och är därför alltid pyralidfria. Flytande näring som kommer från mineralgödsel och jord som är gödslad med mineralgödsel är också fri från pyralider.

Biofer är en annan typ av gödselprodukt som baseras på slaktavfall och som antas vara pyralidfri. Lusernpellets är en proteinrik typ av djurfoder som även fungerar som gödselmedel. Färskt och lagrat gräsklipp/grönmassa är också en naturlig källa till gödsel och kan användas för att förbättra markens näringsinnehåll. Slutligen består biohumus enbart av maskbajs och är en annan naturlig källa till gödsel. Guldvatten är en annan pyralidfri näring.

Min trädgårdsidol, journalisten Lena Israelsson, har ett stort blogginlägg om just pyralidfritt gödsel här. Guldvatten och lusernpellets verkar vara hennes melodi.

Lena Israelsson och FOR

Vill du fördjupa dig om pyralider och pyralidskador samt anmäla dessa är Fritidsodlingens riksorganisation ”FOR” en bra start. Journalisten Lena Israelsson tillsammans med FOR uppdagade denna skandal 2020 och har sedan dess skrivit mycket om detta. Startsidan ”Pyralidaffären” på FOR är en bra ingång.

Lena Israelsson har en väldigt fin blogg och här skriver hon om hur det ser ut med pyralider i år. Lena är också författaren till min favoritbok om köksträdgård ”Handbok för Köksträdgården”. Där står ALLT om odling.

Hur gör jag nu?

Det är bara att göra om. Jag la en större beställning på nya fröer från Odla.nu som passande nog säljer ut årets fröer.

Jag kommer så snabbväxande rädisor och spenat på friland nu samt dra igång en ny inomhussådd. Tomater och gurka struntar jag i utan köper dem av grannar som säljer plantor. Istället blir det palmkål, solrosor, buskkrasse, koriander, dill, bladpersilja och annat. Jag känner dock inte att odlingshumöret är på topp vad gäller köksträdgården.

Såjord innehåller ingen tillsatt näring så därför är det oftast inte där problemet ligger. Omskolning kommer ske i jord från trädgården eller mineralgödslad trädgårdsjord (tyvärr). Suck vad trist!

Några av mina skadade plantor, främst solros och gurka, har jag satt ut i pallkrage för att se om de kan klara sig ändå. Tyvärr har jag inga bilder på skadorna då jag blev lite för besviken och kastade allt innan tanken att ta bilder hann formeras.

Visste du om detta med pyralider och/eller är du drabbad?

Signatur