Ansökan om lantmäteriförrättning inskickad – äntligen. I december – 2021 stod vi signerade vi köpeavtalet på två tomter på Österlen tillsammans med ett par vänner. Nästan en hektar bokskog nära sjö, hav och skog är vi glada ägare till.

Sedan började en process för att förstå tomten. Dels bra platser för hus, ljusförhållanden vid olika årstider, siktlinjer och sådant. Vi har också mätt in alla stora träd som vi förstås vill behålla samt börjat ta bort sly och ta ner invasiv Tysklönn.

Här har vi Utdelningsbagaren in action med motorsågen förrförra helgen. Jag står ungefär där vårt fritidshus kommer ligga.

Avstyckning och process

Vår tomt är egentligen två tomter. Tanken från start har (och är) att stycka av den ena tomten till två tomter om vardera ca 3000 kvm. Dessa två tomter kommer vi behålla och äga enskilt i vardera familj (när avstyckningen är klar och godkänd). Tomten som blir kvar är superfin och ca 2400 kvm. Denna kommer vi sälja framöver vilket kommer ge ett stort tillskott till vardera familjs byggnation.

Att det har tagit 1,5 år att bli överens om hur vi skall stycka av tomterna beror på att vi har en noggrann och viljestark arkitekt i vardera familj. Många förslag har tagits fram men till slut kom vi fram till ett förslag där tomterna blir likvärdigt attraktiva. Allt har dock gjorts i god ton och det fick ta den tid det tar.

Den ena tomten (vår blivande tomt) blir något mindre samt har färre av de stora vackra träden. Den ligger dock närmre sjön och är lättare att bebygga. Den andra tomten blir större, har fler vackra träd och har större byggrätt. Den ligger dock bakom vår och har grannar mot ett håll. Den har också större kontakt med tomten som vi kommer sälja.

Ansökan om lantmäteriförrättning inskickad

Så i förrgår hände det. Ett kontrakt mellan familjerna upprättades och skrevs under. Kartan över hur vill stycka av tomten snyggades till och vi knappade in ansökan om lantmäteriförrättning på Lantmäteriets hemsida. Fyra signeringar med Bank-ID och bubbel på det.

Mys
Mams

Vad händer nu?

Först och främst kan vi se fram emot åtta månaders väntetid för att få en handläggare. Sedan tar det ytterligare ungefär ett halvår att göra själva avstyckningen. Går allt väl blir vi glada samt får betala 50-70 000 kr till Lantmäteriet.

Kanske kan vi börja bygga väg och lägga rör för el, fiber och avlopp under tiden men det får vi se.

Här är också det fina med att vara två familjer. Vi kommer dela på dessa kostnader och det är en stor besparing. Detta har också varit vår tanke hela tiden – en extra tomt som vi kan sälja samt att kunna dela på kostnader. Om det blir så att vi bygger samtidigt kan vi också göra större materialinköp tillsammans samt plintgrund etc. Men… allt detta ligger framåt i tiden. Vi sparar på så länge.

Signatur